NATURAL INGREDIENT

Jest rzeczą oczywistą, że nasze produkty nie zawierają składników szkodliwych:

ACETONE, ALCOHOL, ALUMINIUM, ARTIFICIAL COLORANTS, ARTIFICIAL FRAGRANCES, ARTIFICIAL PRESERVATIVES, BHT, COAL TARS, DIETHANOLAMINE, DIOXINS, FLUROCARBONS, FORMALDEHYDE, PABA, PARABENS, PEG, PETROLEUM DERIVED INGREDIENTS, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM FLUORIDE, SODIUM LAURETH SULPHATE (SLS), TALC, TRIETHANOLAMINE lub innych ukrytych, kontrowersyjnych składników.

Nie stosujemy badań na zwierzętach. Używamy biodegradowalnych lub do recyklingu opakowań w miarę możliwości.

Szanujemy nasze środowisko i szanujemy siebie nawzajem.

Dobrowolnie zobowiązujemy się do przestrzegania naturalnych składników kosmetycznych.